Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificeert een diploma uit de Nederlandse Antillen?

Voor diploma’s uit Aruba, Sint-Maarten, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Suriname én Vlaanderen geldt voor de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker dat het diploma kwalificeert als het voldoet aan twee eisen:

  • Het diploma is gelijkwaardig aan een Nederlandse opleidingsachtergrond die volgens bijlage I kwalificeert 
  • Het gaat om een diploma van een Nederlandstalige opleiding 

Hierbij is geen Internationale diplomawaardering (IDW) of verklaring van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-verklaring) nodig.