Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kan ik een gelijkstellingsverzoek indienen?

Werkgevers kunnen een gelijkstellingsverzoek indienen. Of een houder van een kinderopvangorganisatie voor zichzelf. Van een gegeven gelijkstelling (of afwijzing) aan de werkgever krijgt de medewerker een afschrift.

Mail eerst de cv van de (kandidaat-)medewerker als adviesvraag naar caokinderopvang@fcb.nl Graag zien we duidelijk welke diploma’s zij heeft behaald en welke bijscholingen zij heeft gevolgd. Wij kijken of een gelijkstellingsverzoek kansrijk is. Ook werkervaring wordt bij een gelijkstellingsverzoek voor pedagogisch medewerker meegenomen.