Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe worden salarissen in kinderopvang bepaald?

Het salaris wordt vastgesteld aan de hand van de salarisschaal die bij een functie hoort. Deze schalen staan in de functiematrix van de Cao Kinderopvang.

Heeft de medewerker al eerder in dezelfde functie gewerkt? Dan heeft ze bij haar nieuwe werkgever recht op minimaal hetzelfde salarisnummer als ze voor het laatst had bij haar oude werkgever. Maar alleen als een van de volgende situaties voor de medewerker geldt:

  • De medewerker heeft direct voor ze begon met werken, gewerkt in dezelfde functie bij een werkgever die ook onder deze cao valt.
  • De medewerker heeft maximaal één maand geleden voor ze begon met werken, gewerkt in dezelfde functie bij een werkgever die ook onder deze cao valt.

Verder is de toekenning van de salarisnummers bij indiensttreding niet via de cao geregeld. De toekenning van het salarisnummer is onderdeel van de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen.
 
Meer weten? Zie artikel 5.1 en artikel 5.2.