Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe werkt het buitengewoon verlof in de praktijk?

Duurt het buitengewoon verlof langer dan een dag? Dan moet de medewerker het buitengewoon verlof aaneengesloten opnemen. Het weekend telt hierbij niet mee.

Een voorbeeld 

Stel een medewerker heeft recht op drie dagen bijzonder verlof en gaat in op een vrijdag. Dan loopt het verlof door tot en met dinsdag. Het maakt hierbij niet uit of alle dagen werkdagen zijn voor de medewerker.