Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Is het ook mogelijk om gelijkstelling aan te vragen voor mbo-niveau 4?

Een gelijkstelling vraag je niet aan voor een bepaald niveau, maar voor een functie, zoals pedagogisch medewerker of pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Het is daarom niet mogelijk een gelijkstelling aan te vragen voor bijvoorbeeld mbo-niveau 4.