Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Een (kandidaat-)medewerker heeft een scholing over coaching gevolgd. Kan dit als aanvullende scholing gelden naast haar diploma?

Als de (kandidaat-)medewerker naast haar diploma een scholing pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of coaching nodig heeft om te kwalificeren, moet het gaan om een branche-erkende scholing.

De titel en aanbieder moeten exact overeenkomen met met het aanbod in de tool Branche-erkende opleidingen en trainingen Kinderopvang.