Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Tijdelijke aanvulling universitaire bachelors en hbo- of universitaire masters

Een universitaire bachelor of een hbo- of universitaire master die inhoudelijk te maken heeft met pedagogiek en ontwikkelingsgericht werken kwalificeert vanaf 1 januari 2022 met aanvullende eisen voor de functie van pedagogisch medewerker. Het gaat hier om studenten en afgestudeerden.

Hr-medewerkers en leidinggevenden kinderopvang

De aanvulling op de kwalificatie-eisen gold tot en met 31 december 2023. Na evaluatie heeft het OAK besloten de verruiming structureel te maken.

Diploma's

Het overzicht van de diploma's die hieronder vallen vind je onder de diplomalijst in de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker. Hier vind je ook de aanvullende eisen. 

Aanvullende eisen

Je draait minimaal boventallig mee op de groep, neemt kennis van een aantal beleidszaken en werkinstructies en volgt een vakinhoudelijke scholing naar keuze. Deze activiteiten duren in totaal minimaal vijftig uur. De werkgever legt schriftelijk in een plan vast hoe je die vijftig uur vormgeeft.

Handige links