Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Reparatie derde WW-jaar voor kinderopvang

Sinds 2016 zijn de uitkeringen versoberd voor mensen die werkloos worden of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Zij hebben minder lang recht op een uitkering. Voor medewerkers werkzaam in kinderopvang is er een regeling om het verschil aan te vullen. Op deze pagina lees je hoe het werkt en wat dit betekent voor jou als werkgever.

Stichting Private Aanvulling WW en WGA (Stichting PAWW) zorgt voor uitvoering 

In 2016 zijn de Werkloosheidswet (WW) en de loongerelateerde wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) versoberd. Om medewerkers toch maximaal drie jaar lang een uitkering te laten ontvangen, hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties een regeling afgesproken. Stichting PAWW zorgt voor de uitvoering van de regeling. De regeling is opgenomen in de verzamel-cao van 1 september 2018 en geldt vanaf die datum. De verzamel-cao loopt tot 1 oktober 2022. Cao-partijen hebben de aansluiting bij Stichting PAWW verlengd.

Wat betekent dit voor jou als werkgever? 

Alle werkgevers in kinderopvang zijn aangemeld bij de Stichting PAWW. Dit was verplicht. Als werkgever houd je elke maand de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de medewerker en draag je die bijdrage af aan Stichting PAWW. Daaruit wordt de regeling betaald. Op de website van Stichting PAWW vind je de actuele percentages.  

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!