Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Instroom

Verruiming inzet beroepskrachten in opleiding verlengd tot 1 juli 2026

3 apr 2024

Vanwege de aanpak van de werkdruk en personeelstekorten in kinderopvang is besloten om de verruiming van de inzet van beroepskrachten in opleiding te verlengen tot juli 2026. De verruiming betekent dat tot 1 juli 2026 50 procent van het totaal minimaal in te zetten beroepskrachten mag bestaan uit beroepskrachten in opleiding. Dit houdt in dat de helft van het aantal beroepskrachten op een locatie mag bestaan uit pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en student-medewerkers.

Beroepskracht in opleiding

Nieuwe regel

Er komt een nieuwe regel voor het inzetten van medewerkers in opleiding. Voordat ze aan de slag kunnen, moeten zowel de medewerker in opleiding als hun begeleiders akkoord gaan met het begeleidingsplan. Het is belangrijk dat de eigenaren van de kinderopvang zorgvuldig overwegen hoe ze de medewerkers in opleiding verantwoord kunnen inzetten en passende maatregelen nemen, zoals goede begeleiding. Deze regel gaat in op 1 juli 2024. De minister heeft recentelijk de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Lees voor meer informatie de Kamerbrief

Deze regeling gold in eerste instantie voor een half jaar, tot 1 juli 2022, maar werd vervolgens verlengd tot 1 juli 2024. Minister van Gennip heeft besloten de verruiming voor beroepskrachten in opleiding te verlengen tot 1 juli 2026.