Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Pensioenpremies 2023

21 dec 2022

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft voor 2023 de volgende premies en franchisebedragen vastgesteld.

De nieuwe premies en franchisebedragen zijn:

  • OP/PP-premie:       25,8 procent (ongewijzigd)
  • AP-premie:              0,5 procent (ongewijzigd)
  • AOW-franchise:      € 14.714,- (was € 13.343,-)
  • AP-franchise:          € 25.069  (was € 22.356,-)

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft op basis van deze gegevens en de verdelingsafspraken in de Cao Kinderopvang de volgende premies voor het jaar 2023 vastgesteld.

Voor werknemers:

  • OP/PP-premie:       12,90 procent (ongewijzigd)
  • AP-premie:              0 procent (ongewijzigd)

Voor werkgevers:

  • OP/PP-premie:       12,90 procent (ongewijzigd)
  • AP-premie:              0,50 procent (ongewijzigd)

* OP staat voor ouderdomspensioen; PP voor partnerpensioen; AP voor arbeidsongeschiktheidspensioen en AOW voor Algemene Ouderdomswet.

Download het besluit pensioenpremies 2023