Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Nieuwe Cao Kinderopvang 2023-2024

1 mrt 2023

Op 8 februari 2023 hebben de werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn, een akkoord bereikt over de nieuwe Cao Kinderopvang. De leden van de vier cao-partijen hebben ondertussen ingestemd met dit akkoord. En het akkoord is uitgewerkt in cao-teksten. Hiermee is er sprake van een nieuwe Cao Kinderopvang. De cao heeft een looptijd van 18 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024.

Cao Kinderopvang logo vierkant

Er zijn afspraken gemaakt over salarisverhogingen, het levensfasebudget en de mogelijkheid om in 2023 en 2024 twee keer een gratificatie toe te kennen. Cao-partijen gaan nog in overleg met elkaar over inhoudelijke onderwerpen. Voor deze onderwerpen willen zij voor 1 juli 2023 tot verbeteringen of aanpassingen komen. Ook de onderzoeken en werkgroepen uit de vorige cao-periode worden hierin meegenomen.

Cao van de toekomst

Cao-partijen hebben een studieafspraak gemaakt over een cao van de toekomst. Door onderzoek en dialoog willen zij aanbevelingen doen en tot afspraken komen om het voor kinderopvang-professionals gemakkelijker te maken om binnen verschillende branches te werken. Op een manier dat arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden op elkaar aansluiten. Uiterlijk 1 april 2024 komen cao-partijen met een overgangs-cao voor de periode 1 juli 2024 tot 1 januari 2025 als voorbereiding op de cao van de toekomst.

Aanmelding en avv-aanvraag

De cao is aangemeld bij het ministerie van SZW. Waarmee de cao van toepassing is voor de werkgevers en werknemers die aangesloten zijn bij Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Bij het ministerie van SZW is ook een verzoek tot algemeenverbindendverklaring (avv) ingediend, zodat de cao-afspraken bindend zijn voor de gehele kinderopvangsector. De minister van SZW heeft hierop besloten de Cao Kinderopvang algemeen verbindend te verklaren. Dit geldt per 27 juni 2023 (datum van publicatie in de Staatscourant).

Bekijk Cao Kinderopvang 2023-2024