Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Behoud

Medewerkers kiezen met hart en ziel voor ons

4 feb 2020

Sandra Hofhuis van BSO Wijs! slaagt er in om ook in tijden van arbeidskrapte nieuwe medewerkers te werven en te behouden. Bij BSO Wijs! pakken ze het anders aan. Bij deze kinderopvangorganisatie zijn jongens en meisjes vooral buiten. Dit concept slaat aan. Bij kinderen, ouders én nieuwe plus huidige collega's verzekert directeur Sandra Hofhuis: 'Medewerkers kiezen met hart en ziel voor ons.'

Vrouwen in werkoverleg

BSO Wijs! begint negen jaar geleden met één locatie in Driebergen. Met succes. Steeds meer ouders brengen hun kroost naar de kinderopvangorganisatie. Die timmert inmiddels met zes vestigingen in de stad Utrecht en omgeving aan de weg. En er komt er snel een bij. Ondanks de arbeidskrapte in de sector, zegt Sandra Hofhuis.

‘Buitenspelen is een tweede natuur bij ons. Maar ook lessen in groen, een valkenier of deskundige met reptielen, zitten in het aanbod. Dat valt op. Niet alleen bij ouders en pas afgestudeerden.'

Want we slagen er ook in om nieuwe collega’s te werven, die nooit aan een kinderopvang-carrière hadden gedacht. Onderscheiden is echt het toverwoord.

Persoonlijke ontdekkingstocht

Bedenk wat jouw organisatie speciaal maakt en straal dat uit naar de buitenwereld. Die tip deelt de directeur graag met de branche. Andere suggestie: zorg dat nieuwe collega’s zich snel thuis voelen. Vanaf de allereerste dag, vult Sandra Hofhuis aan.

‘De eerste weken trekken ze op met een ervaren buddy, ontdekken wat goed bij hen past en ze krijgen een profielscan aangeboden door een externe coach. Een scan laat helder zien wat iemand kan, nog moet verbeteren en belangrijk vindt in het leven en werk. Maar ook wie je bent. Veel jonge mensen hebben daaraan veel behoefte. We besteden bovendien veel aandacht aan zogenaamde kleine zaken: van een leuk presentje als iemand ons in de kijker heeft gespeeld tot aan de jaarlijkse teamdag. Dat draagt allemaal bij aan een bedrijfscultuur, waarvan mensen blij worden.’

Hart voor de zaak

Een vast contract na een jaar, voldoende uren en een goed salaris. Daarmee gaat BSO Wijs! de boer op om aspirant-medewerkers te verleiden: fulltime, parttime of als invalkracht. Voor de lange termijn werkt de organisatie ook aan een bestendige band met het personeel. Vrijheid speelt daarin een belangrijke rol. Zo zijn teams min of meer baas over de eigen locatie. Met de nodige steun en waardering van het management, volgens Sandra Hofhuis.

We vergoeden allerlei trainingen. Bijvoorbeeld om jezelf te bekwamen in buiten spelen met grote groepen.

'Verder tikt de salaristeller gewoon door tijdens de zes-wekelijkse werkoverleggen. Of als je druk bent met de opzet of voorbereiding van nieuwe activiteiten. We financieren dat allemaal uit eigen middelen, maar die investeringen betalen zich dubbel en dwars terug: in meer werkplezier, minder verzuim, langdurige werkrelaties en hart voor de zaak.’

Kunst en kunde

Misschien heb je een scouting achtergrond, weet je welke planten eetbaar zijn, of bouw je makkelijk een brug van touwen. Met die tekst op de website werft BSO Wijs! nieuw talent buiten de branche. Met of zonder pedagogische aantekening, legt Sandra Hofhuis uit:

‘Zoals de nieuwe collega van de kunstacademie. Hij werkt twaalf uur per week en wij vergoeden de kosten om zijn lesbevoegdheid te halen. Ander voorbeeld: een maatschappelijk werkster uit Spanje. Een echt buitenmens. Zonde als je iemand met zo’n rijke achtergrond laat lopen, die ook nog eens naadloos past bij de kernwaarden van de organisatie. Ze is gewoon in dienst en volgt daarnaast een EVC-traject. De sector moet flexibel omspringen met mensen zonder juiste papieren, maar wel met waardevolle competenties en levenservaring in huis. Richt voor deze grote groep bijvoorbeeld een speciale opleiding in. Daarmee valt echt nog een wereld te winnen.’