Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Cao-partijen maken inhoudelijke afspraken over de Cao Kinderopvang

6 jul 2023

In de Cao Kinderopvang 2023-2024 waren als eerste afspraken gemaakt over salarisverhogingen en waardering van medewerkers. Dit wilden cao-partijen niet uitstellen. Over alle andere onderwerpen gingen cao-partijen nog in overleg met elkaar. Deze gesprekken zijn afgerond. Cao-partijen hebben een aantal verbeteringen en aanpassingen afgesproken. Wat wijzigt er in de Cao Kinderopvang? Een overzicht.

Cao Kinderopvang logo vierkant

Cao-partijen hebben een aantal inhoudelijke wijzigingen afgesproken:

  • De regeling levensfasebudget is verbeterd.
  • Er zijn afspraken gemaakt over rouwverlof.
  • Er zijn afspraken gemaakt over inzetbaarheid tijdens menstruatie en menopauze.
  • Er is nu een onderhoudsprocedure voor functiebeschrijvingen.
  • Differentiatie 2 op de basisfunctie pedagogisch medewerker is verduidelijkt.

Daarnaast is de tekst van een aantal cao-artikelen verduidelijkt. Dit leidt niet tot inhoudelijke wijzigingen, maar is bedoeld om de tekst van de cao nog duidelijker te maken.

Ten slotte hebben cao-partijen afgesproken om tijdens de looptijd van de cao een aantal werkgroepen in te stellen:

  1. Werkgroep cao van de toekomst (was al afgesproken).
  2. Een werkgroep die onderzoek gaat doen naar alle vormen van vervoer en regelingen voor woon-werkverkeer. Ter voorbereiding op eventuele afspraken in de volgende cao.
  3. Opzetten van een pilot onder 10 organisaties om ervaring op te doen met het inzetten van vakbondsconsulenten.
  4. Een werkgroep voor lobby op de inzet van groepshulpen.

De Cao Kinderopvang 2023-2024 loopt van 1 januari 2023 tot 1 juli 2024.

Download de integrale gewijzigde Cao Kinderopvang 2023-2024