Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Andersgekwalificeerde beroepskrachten toegestaan in kinderopvang per juli 2024

25 apr 2024

Goed nieuws voor de buitenschoolse opvang! Vanaf 1 juli 2024 mogen ook andersgekwalificeerde beroepskrachten worden ingezet binnen de formatie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat bijvoorbeeld professionele musici, sporters en andere experts met een specifiek talent of expertise aan de slag kunnen in kinderopvang.

Vrouw met schort speelt met kinderen

Verrijking van het bso-programma

De inzet van deze andersgekwalificeerde beroepskrachten biedt volop kansen om het programma van de buitenschoolse opvang te verrijken. Kinderen kunnen zo in aanraking komen met nieuwe activiteiten en vaardigheden, wat hun ontwikkeling ten goede komt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Muzikale workshops onder leiding van een professionele muzikant
  • Sportclinics gegeven door een ervaren atleet
  • Creatieve sessies met een getalenteerde kunstenaar

De andersgekwalificeerden mogen alleen voor deze speciale activiteiten formatief ingezet worden en vallen binnen de ‘50%-regeling’. Binnen het maximum van 50% beroepskrachten-in-opleiding mag maximaal 33 procent bestaan uit stagiairs en/of anders gekwalificeerden.

Voorwaarden

  • Er moet altijd een gekwalificeerde beroepskracht aanwezig zijn in het kindercentrum of op de locatie ter ondersteuning van de andersgekwalificeerde beroepskracht.
  • Ook moeten zij een diploma hebben waaruit blijkt dat zij de betreffende activiteit kunnen aanbieden.
  • In het pedagogisch beleidsplan wordt opgenomen hoe de andersgekwalificeerde(n) bijdragen aan het activiteitenaanbod van de bso.

Kinderopvang werkt! beoordeelt deze diploma’s niet. De werkgever beoordeelt zelf of de andersgekwalificeerde medewerker ingezet kan worden in buitenschoolse opvang.

Pedagogische module verplicht

Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, moeten andersgekwalificeerde beroepskrachten een pedagogische module voltooien voordat ze aan de slag mogen in de bso. Deze module zorgt ervoor dat ze over de juiste pedagogische vaardigheden beschikken. Het ministerie van SZW verwijst voor de uitwerking van deze pedagogische module naar de Cao Kinderopvang.

Wat zijn goedgekeurde pedagogische modules?

Omdat de regeling al op korte termijn ingaat, is er gekozen om voorlopig alle opleidingen en trainingen die in de lijst 'pedagogiek 0-13 jaar' en 'coaching en pedagogiek 0-13 jaar' staan, aan te merken als pedagogische module. Hieraan zijn ook twee mbo-keuzedelen en twee mbo-certificaten toegevoegd. Het totale aanbod waaruit gekozen kan worden, zie je in onderstaand overzicht. Of vind een pedagogische module in de Tool Branche-erkende opleidingen.

Overzicht pedagogische modules andersgekwalificeerden in de bso

Toekomstige ontwikkelingen

Cao-partijen werken aan criteria voor een specifieke pedagogische module die goed aansluit bij deze doelgroep., De ontwikkeling hiervan neemt nog wat tijd in beslag. Tot die tijd geldt bovenstaand overzicht. Aanbieders van trainingen en opleidingen hoeven op dit moment geen nieuw aanbod te ontwikkelen.

Informatie over wijzigingen kwaliteitseisen in kinderopvang vanaf juli 2024

Kwaliteitseisen in de kinderopvang per 1 juli 2024 aangepast (pdf)

Heb je vragen?

Mail naar postbuskinderopvang@minszw.nl.