Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Werkplezier

‘Jij Telt! zit in het DNA van onze organisatie’

Ze werken allebei met superveel plezier bij kinderopvangorganisatie Humankind. Kerty Jacobs als adviseur Mens & Ontwikkeling, Kitty Broring als pedagogisch medewerker. Wat maakt hun organisatie zo leuk om voor te werken?

Kerty Jacobs
Kerty Jacobs, adviseur Mens & Ontwikkeling bij Humankind

‘De ontwikkeling van onze medewerkers als professional en als mens staat centraal in onze medewerkersvisie’, stelt Kerty over Humankind, dat 3000 medewerkers telt en 500 kinderopvanglocaties. De adviseur voelt zich als een vis in het water bij haar werkgever. ‘Onze medewerkers zijn het belangrijkste onderdeel van onze organisatie en dat willen we ze iedere dag laten zien en voelen’, vertelt Kerty. Ze is trots op de pedagogische visie van Humankind, en al even trots op de visie op medewerkers.´

Jij telt: iedereen is belangrijk 

Humankind draagt haar medewerkersvisie doorlopend uit onder de noemer ´Jij Telt!´. ‘Op die manier willen we iedereen laten weten dat ze belangrijk zijn en kunnen meedenken, -doen en -beslissen binnen Humankind. Jij Telt! is fysiek zichtbaar op onze kinderopvanglocaties en online, bijvoorbeeld via ons intranet Groei en Yammer. Hier hebben we een Jij Telt!-pagina ingericht voor medewerkers en leidinggevende met informatie, tools en tips, over werkplezier, ontwikkeling en gezondheid.’

Pedagogisch medewerker Kitty werkt al 23 jaar met plezier voor Humankind. ‘Het voelt heel vertrouwd en persoonlijk. Het is een professionele en menselijke organisatie’, vertelt ze. De basis zoals alle werknemersvoorzieningen, is op orde en je wordt overal goed over geïnformeerd.’ De betrokkenheid bij medewerkers is groot, stelt Kitty. ‘Dat komt doordat je als medewerker voelt dat de organisatie echt betrokken is bij hun medewerkers, zodat wij met plezier ons werk kunnen doen. Dat geeft rust en vertrouwen.’

Ruimte om je te ontwikkelen

Wat Kitty vooral sterk vindt aan Humankind, is dat de kinderopvangorganisatie waarmaakt wat ze belooft aan medewerkers. ‘Medewerkers krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en te doen wat ze leuk vinden.’ Zo mogen collega´s volgens haar zelf regeltaken verdelen in hun team. ‘Dit zijn extra taken waar iemand goed in is, zoals de boodschappen regelen, of activiteiten organiseren.’ Zelf zit Kitty al lang in de ondernemingsraad van Humankind. ‘Ik vind het waardevol om mee te denken over het beleid van onze organisatie en om collega’s hierbij te betrekken.’

Door medewerkers te laten meedenken over het beleid, voelen ze zich serieus genomen en gewaardeerd. En het helpt de beleidsmakers om het beleid te verbinden met de praktijk.
Kerty JacobsAdviseur Mens & Ontwikkeling

Verbind het beleid met praktijk

Een van de terugkerende activiteiten waar Kitty en Kerty allebei bij betrokken zijn, is het tweejaarlijkse medewerkersonderzoek. ‘Een belangrijk middel om te weten hoe het is gesteld met alle collega’s’ en (verbeter)acties te bepalen’, vindt Kerty. Collega Kitty benadrukt het belang van de juiste vragen stellen. De vragen moeten herkenbaar zijn voor medewerkers, vindt ze. ‘Dan kunnen we de uitkomst van het onderzoek herleiden naar de situatie van de medewerker, zodat we echt van de feedback kunnen leren’, licht Kitty haar antwoord toe. Ze vindt het waardevol om beleidsmedewerkers vanuit haar rol te ondersteunen en het beleid te verbinden met de praktijk.

‘We besteden veel aandacht aan Arbo en vitaliteit’, vertelt Kerty. ‘Medewerkers kunnen bijvoorbeeld meedoen aan activiteiten van het Fit & Fun team op hun locatie of zelf activiteiten organiseren.’ Zoals collega Kitty, die als fitcoach pedagogisch medewerkers adviseert over de fysieke belasting. Ze  vindt de focus op vitaliteit een goede zaak. ‘Ik vind het goed dat Humankind actief aandacht besteedt aan vitaliteit en medewerkers ondersteunt om hun werk goed te doen.

Betrek je medewerkers bij uitvoering en beleid

Dat uit medewerkersonderzoeken blijkt dat de betrokkenheid en bevlogenheid heel hoog zijn, verrast Kitty niet.  ‘Maar dat gaat niet vanzelf’, zegt ze. ‘Je moet dit koesteren. Als je mensen niet laat meedenken en doen, dan verlies je betrokkenheid.’ Het credo van Kerty en Kitty is dan ook: betrek je medewerkers bij de uitvoering en het beleid van je organisatie. Kerty: ‘Door medewerkers te laten meedenken over het beleid, voelen ze zich serieus genomen en gewaardeerd. En het helpt de beleidsmakers om het beleid te verbinden met de praktijk’

Kitty Broring, pedagogisch medewerker bij Humankind
Kitty Broring, pedagogisch medewerker bij Humankind

Humankind zorgt ook op andere manieren dat medewerkers zich gewaardeerd voelen. Kerty: ‘Via een puntensysteem kunnen collega’s sparen voor  leuke extraatjes, en met kerst krijgt iedereen ook punten om een cadeautje uit te zoeken in het Jij Telt! Portaal. In de coronaperiode kregen alle medewerkers een bon voor de thuisbios.’ Humankind heeft ook een verrassingsbudget voor opleidingen. Medewerkers kunnen hiervoor een aanvraag indienen als ze een idee of wens hebben voor de ontwikkeling van henzelf of hun team.’

Goede gesprekken over arbeidsvermogen

Kerty vindt het belangrijk dat medewerkers te allen tijde een goed gesprek met hun leidinggevende moeten kunnen hebben. ‘Om ze hierbij te helpen hebben we een formulier ontwikkeld over arbeidsvermogen met een test en een bijhorend vragenformulier. Hoe zit je erin? Hoe gaat het met je?’ Volgens Kitty stimuleert het formulier om je over je werk en functioneren na te laten denken. Het initiatief voor het gesprek kan volgens Kitty en Kerty bij de leidinggevende of de medewerker liggen. 

Kitty geniet van de samenwerking met haar collega’s. De slogan Jij Telt! past volgens haar dan ook goed bij de organisatie. ´Het gaat over de kracht van samenwerken en regie nemen op het leven.´ Kerty denkt dat Humankind zoveel betrokken medewerkers heeft, ´omdat we goed kijken naar de mens achter de collega.´ Collega Kitty is het daar helemaal mee eens: ‘Jij Telt! zit echt in ons DNA.’ 

Tips van Kerty en Kitty:

  • Blijf zoveel mogelijk jezelf. Wees een mensgerichte organisatie. Elk talent telt.
  • Betrek je medewerkers bij het beleid en de uitvoering van je organisatie.
  • Wees oprecht.
  • Doe waar je voor staat. Practise what you preach.
  • Wees trots op jezelf en je collega’s.
  • Bevlogenheid bereik je door de kracht van samen.

Hoe gaan andere kinderopvangorganisaties om met werkplezier en werkdruk?

Wil je weten hoe andere kinderopvangorganisaties omgaan met werkplezier en werkdruk? Lees dan de interviews die we met hen hebben gehouden. Heb je zelf een goed voorbeeld? Meld dit bij ons en we houden een interview dat we hier plaatsen.