Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Feestdagen Cao Kinderopvang

In Nederland hebben we een aantal feestdagen waarop medewerkers recht op een vrije dag hebben. Een overzicht van de feestdagen waarvoor dit recht geldt staat in de Cao Kinderopvang. Hierin zijn ook uitzonderingen in kinderopvang opgenomen. We leggen het kort uit.

Ballonnen in de lucht

Feestdagen

Medewerkers hebben recht op verlof op de volgende feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede paasdag
  • Koningsdag
  • Vanaf 2010 één keer per vijf jaar op 5 mei
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede pinksterdag
  • Eerste en tweede kerstdag

Als een feestdag op een zaterdag of een zondag valt, hebben medewerkers geen recht op een vrije dag. Jij als werkgever betaalt het salaris van je medewerkers door op feestdagen.

Uitzonderingen in de Cao Kinderopvang

In sommige gevallen heeft een medewerker in kinderopvang recht op vervangend verlof op een andere dag dan een feestdag. Bijvoorbeeld als je medewerker een niet-christelijke feest- of gedenkdag wil vieren. Lees meer over dit soort uitzonderingen in lid 2 en 3 van artikel 7.7 Verlof op feestdagen van de Cao Kinderopvang.

Handige link

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!