search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Pedagogisch beleidsmedewerker / coach

Vanaf 2019 moet elke kinderopvangorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach hebben. Alles wat je moet weten over deze nieuwe functies vind je hier.

Functiebeschrijving

De cao-partijen hebben nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt die zijn opgenomen in het functieboek van de cao Kinderopvang en van de cao Sociaal Werk.

Om tegemoet te komen aan de verschillende organisatievormen kan de functie gesplitst worden in de functie Pedagogisch Beleidsmedewerker en de functie Pedagogisch Coach. Of kunnen organisaties kiezen voor één functie: een medewerker die zowel Pedagogisch Beleidsmedewerker als Pedagogisch Coach is.

Er zijn dus de volgende mogelijkheden:

In het functieboek zijn de functiebeschrijvingen te vinden.

Kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Voor de functies pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker/coach geldt dezelfde kwalificatie-eis, namelijk de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

In de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach kun je vinden welke opleidingsachtergrond er nodig om als pedagogisch beleidsmedewerker/coach te kunnen werken. Bekijk de volledige kwalificatie-eis voor Pedagogisch beleidsmedewerker/Coach

Houd ook in de gaten of een van de overgangsregelingen van toepassing is, deze staan ook opgenomen in de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Bewijs gevolgde scholing voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar

Volgens de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach is in bepaalde gevallen een bewijs van aanvullende scholing nodig op het gebied van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar. Het gaat dan om een minor/afstudeerrichting/keuzevak/keuzedeel of om branche-erkende scholing op deze gebieden (dit kan je vinden onder onderdeel B van de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach).

Minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel

Wil je weten of een minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel voldoet als bewijs? Bekijk het overzicht. Dit document kan de komende tijd nog groeien. 

Branche erkende scholing

Hiervoor hebben de cao-partijen scholingsaanbod vastgesteld dat voldoet aan de criteria voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar. Bekijk de criteria in het servicedocument Branche erkende scholing van de cao Kinderopvang.

De lijst met goedgekeurd branche-erkende scholingsaanbod (29-10-2020) kan je hier bekijken. De lijst kan de komende tijd groeien.

Informatie voor aanbieders van scholing

Wil je als opleider een aanvraag indienen om scholing, op het terrein van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar, in aanmerking te laten komen voor branche-erkenning voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach? Vraag het aanmeldformulier aan bij caokinderopvang@fcb.nl. Dan ontvang je informatie over het aanleveren van de benodigde documenten en inlichtingen. Kijk alvast naar het servicedocument Branche erkende scholing.

Meer lezen over deze nieuwe functie?
zoom-in close
Vragen over deze functie?
cao Kinderopvang
cao Kinderopvang
085 - 1051 850

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling