Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat zijn CREBO en CROHO-opleidingen?

CREBO- en CROHO-opleidingen zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkende beroepsopleidingen. Alleen erkende opleidingsinstituten mogen een beroepsopleiding verzorgen. Dat kunnen regionale opleidingscentra (roc's) en hogescholen zijn. Maar ook particuliere opleidingsinstituten, zoals Capabel, LOI en OVD Afstandsonderwijs.   

Let op: erkende opleidingsinstituten hebben ook opleidingen die niet leiden tot een CREBO- of CROHO-erkend diploma.  
  
In het Centraal Register Beroepsopleidingen staat of een mbo-opleiding CREBO-erkend is. En welke erkende opleidingsinstituten een bepaalde CREBO-erkende opleiding aanbieden.    
  
CROHO-opleidingen zijn hbo-beroepsopleidingen. Deze zijn erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). En door het ministerie van OCW. In het CROHO-register staat welke hbo-opleidingen dat zijn.