Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat kunnen we doen als een diploma, certificaat of cijferlijst van een medewerker zoek is?

De medewerker kan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een document aanvragen dat het originele diploma, certificaat of de cijferlijst vervangt. Dit document heet ‘Verklaring afgelegd examen’ (VAE). Een VAE heeft dezelfde waarde als het origineel en wordt afgegeven namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Bekijk meer informatie over ‘diploma kwijt’ op de website van DUO. 

Is voor het behaalde diploma geen VAE beschikbaar? Neem dan contact op met het secretariaat van de cao-tafel: caokinderopvang@fcb.nl We kijken mee naar de mogelijkheden voor de medewerker om alsnog als pedagogisch medewerker aan de slag te gaan.