Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat kun je doen als de GGD bij de inspectie vragen heeft over de kwalificatie van een pedagogisch medewerker?

Heeft de ggd vragen over de kwalificatie van een pedagogisch medewerker? Neem contact op met de cao-tafel. Bij voorkeur door het diploma met cv per e-mail te sturen naar: caokinderopvang@fcb.nl. Vermeld daarin ook de datum van indiensttreding. En of het om een pedagogisch medewerker algemeen gaat, of uitsluitend voor bso/nso. Het secretariaat bekijkt dan of de medewerker aan de kwalificatie-eis voldoet.