Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat gebeurt er als een pedagogisch medewerker van werkgever verandert?

Bij de overstap naar een andere werkgever binnen kinderopvang geldt de kwalificatie-eis volgens de cao die op dat moment geldt, inclusief overgangsregelingen.