Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker?

In de Cao Kinderopvang staat de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker. Hier staat waar je aan moet voldoen om te mogen werken als pedagogisch medewerker. Je vindt onder andere de diplomalijst: een overzicht van diploma’s die met of zonder aanvullend bewijs kwalificeren. 
De kwalificatie-eis geldt voor iedere werkgever en pedagogisch medewerker in de branche.   
  
Heb je vragen of wil je meer informatie? Mail dan het secretariaat van de cao-tafel: caokinderopvang@fcb.nl