Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Per wanneer vindt de jaarlijkse salarisverhoging plaats?

De werkgever mag zelf bepalen wanneer de jaarlijkse salarisverhoging ingaat. Dit kan per 1 januari of per de eerste dag van de maand waarin je in dienst bent getreden. Dit is niet vastgelegd in de Cao Kinderopvang.