Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wanneer krijgt een medewerker vrij bij een bijzondere gebeurtenis?

Bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een huwelijk of begrafenis, kun je als werknemer buitengewoon verlof opnemen als dit op een werkdag valt. Soms kun je meerdere dagen vrij krijgen.

De cao benoemt een aantal situaties en de werkgever kan ook in andere situaties buitengewoon verlof met of zonder salaris geven. Buitengewoon verlof moet je minstens een dag van tevoren met een schriftelijk bewijs aan je werkgever kenbaar maken.

Bij calamiteiten of zorg in de directe omgeving van de werknemer bestaat er calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof voor een beperkte tijdsduur

Kijk voor meer informatie bij artikel 7.8 (Buitengewoon verlof), 7.9 (Langdurend zorgverlof) en 7.10 (Overige vormen van verlof) in de Cao Kinderopvang.