Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waar kan ik zien welk niveau het diploma heeft?

In de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker staan alle opgenomen diploma’s per niveau in de diplomalijst. Ga daarvoor naar de diplomalijst.

Daarnaast geeft SBB verklaringen af over de waarde van oude mbo-diploma's in vergelijking met het huidige onderwijssysteem. In deze persoonlijke verklaring staat met welk niveau binnen de huidige kwalificatiestructuur een opleiding vergelijkbaar is.