Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Voldoet de medewerker aan de specifieke scholing voor voorschoolse educatie?

In de Cao Kinderopvang staat het volgende over de specifieke scholing voorschoolse educatie (ve-scholing):

  • Zij heeft één module gevolgd binnen een beroepsopleiding vanaf mbo niveau 3 over het verzorgen van voorschoolse educatie

of

  • zij heeft een bewijs dat een scholing is afgerond: met gunstig gevolg, die minimaal 12 dagdelen duurde, die specifiek gericht was op kennis en vaardigheden voor het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie

of

  • zij is vóór 1 januari 2018 gestart met specifieke ve-scholing en heeft deze vóór 1 januari 2020 afgerond.

Als cao-secretariaat kunnen wij geen uitsluitsel geven of een bepaalde scholing/bepaald certificaat voldoet, maar de drie brancheorganisaties (Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijk Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland) voeren gezamenlijk het Ondersteuningstraject VE uit. Voor vragen kun je dus terecht bij de helpdesk van alle drie. Deze helpdesk is voor leden én niet-leden.