search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Hoe wordt mijn salaris bepaald?

Je salaris wordt vastgesteld op een bedrag in de salarisschaal die hoort bij je functie zoals deze te vinden is in de functiematrix van de cao.

Als je direct of met een onderbreking van maximaal een maand voorafgaand aan je indiensttreding in dezelfde functie werkzaam bent geweest bij een andere onder de werkingssfeer van deze cao vallende werkgever,  dan heb je bij je nieuwe werkgever aanspraak op tenminste het salarisnummer waarin je in je vorige functie het laatst was ingeschaald.

De toekenning van de salarisnummers is niet via de cao geregeld. De toedeling van het salarisnummer is onderdeel van de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen tussen jou en je werkgever.

Meer weten? Zie artikel 5.1 en artikel 5.2 van de cao.

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling