Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Twijfel je  over de echtheid van een diploma of certificaat?

Wellicht kan via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een diploma-uittreksel opgevraagd worden. Hier staan ook een toelichting over echtheidskenemerken opgenomen. 

Of kijk hier:
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/werving-en-selectie/diploma-sollicitant-controleren-hoe-doe-je-dat