Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Pensioenpremies 2023

21 dec 2022

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft voor 2023 de volgende premies en franchisebedragen vastgesteld.

De nieuwe premies en franchisebedragen zijn:

  • OP/PP-premie:       25,8 procent (ongewijzigd)
  • AP-premie:              0,5 procent (ongewijzigd)
  • AOW-franchise:      € 14.714,- (was € 13.343,-)
  • AP-franchise:          € 25.069  (was € 22.356,-)

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft op basis van deze gegevens en de verdelingsafspraken in de Cao Kinderopvang de volgende premies voor het jaar 2023 vastgesteld.

Voor werknemers:

  • OP/PP-premie:       12,90 procent (ongewijzigd)
  • AP-premie:              0 procent (ongewijzigd)

Voor werkgevers:

  • OP/PP-premie:       12,90 procent (ongewijzigd)
  • AP-premie:              0,50 procent (ongewijzigd)

* OP staat voor ouderdomspensioen; PP voor partnerpensioen; AP voor arbeidsongeschiktheidspensioen en AOW voor Algemene Ouderdomswet.

Download het besluit pensioenpremies 2023