search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Over ons platform

Het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang bestaat sinds 2018 en bundelt nu alle activiteiten in en voor de sector kinderopvang. Tot 2018 was het arbeidsmarktfonds FCB verantwoordelijk voor inhoudelijk arbeidsmarktbeleid en het OAK voor arbeidsvoorwaardenbeleid zoals vertaald in de cao.

Wat doen we?

Het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang is halverwege 2018 gestart met de opbouw van het platform en het programma. De aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt is op dit moment één van de hoofdactiviteiten die verder zal worden uitgewerkt. Informatie over deze en andere activiteiten wordt hier snel aangevuld.

In het jaaroverzicht kinderopvang 2019 lees je alles over onze speerpuntprojecten, activiteiten en producten.

Wie zijn we

Het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang bestaat uit vertegenwoordigers van landelijke partijen die ook betrokken zijn bij de cao Kinderopvang. Vanuit werknemerszijde zijn dat FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en De Unie. Vanuit werkgeverzijde zijn dat de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Aan dit platform nemen deel bestuurders en professionals van organisaties, landelijke vakbondsvertegenwoordigers en beleidsmedewerkers van cao-partijen.

Als cao-partijen overleggen over zaken gerelateerd aan arbeidsvoorwaarden doen ze dat in het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang afgekort als OAK, (Overleg Arbeidsmarkttafel Kinderopvang). Indien onderhandeld wordt over een nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao, laten sommigen partijen binnen het OAK zich aanvullend bijstaan door een cao-onderhandelaar.

Het overleg en de uitwerking van activiteiten voor en over de arbeidsmarkt lopen via de arbeidsmarkttafel. Een deel van de vertegenwoordigers in het platform is ook lid van de arbeidsvoorwaardentafel.

Ideeën en suggesties

Het platform werkt voor alle organisaties en voor werkgevers, werknemers, leidinggevenden, OR- en PVT-leden. En voor iedereen die in de branche Kinderopvang wil werken.

Het platform kinderopvang arbeidsmarkttafel laat zich graag voeden. We willen inspelen op de behoefte van het werkveld. Neem contact met ons op, als er ideeën of suggesties zijn: via René Arends, secretaris van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang: rarends@fcb.nl.

Privacybeleid

Bekijk ons privacy statement op de website van FCB. 

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling