Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Onderzoek naar leren, opleiden en ontwikkelen

16 mrt 2021

Welke ontwikkelingen spelen in praktijk en onderwijs op het gebied van een leven lang leren en ontwikkelen? Wat zijn voor kinderopvang de belangrijkste ontwikkelingen? En wat betekenen deze voor de sector? Deze vragen stonden centraal in de verkenning ‘Werk aan de winkel’ van Kinderopvang werkt! naar een leven lang leren.

Mackathon Zorg en Welzijn

Het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang en cao-partijen gebruiken het onderzoek om een visie te ontwikkelen op leren, opleiden en ontwikkelen in kinderopvang. Het onderzoek werd uitgevoerd door Sardes.

Vier scenario’s

De verkenning biedt inzicht in de sterke en zwakke punten, maar ook de kansen en bedreigingen voor de kinderopvang om inhoud en vorm te geven aan een leven lang leren en ontwikkelen.

Daarnaast schetst het rapport vier toekomstscenario’s die richting kunnen geven aan de inhoudelijke vormgeving van een leven lang leren en ontwikkelen in de kinderopvang.

Uitgebreid onderzoek

Voor de verkenning is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan. Ook zijn veertig informanten binnen en buiten de branche gesproken en is een expertmeeting gehouden om te verdiepen en keuzes te maken in de rij van ontwikkelingen. Nieuwsgierig? Bekijk hier de verkenning ‘Werk aan de winkel’.

Handige links