search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
3 december 2019

‘Begin gewoon, maar zorg voor visie en geduld’

Kerty Jacobs en Petra Domhof van Humankind aan het woord over de inzet van fitcoaches en hoe dit past binnen de visie en het beleid van de organisatie. Kerty is adviseur Mens & Ontwikkeling en richt zich met name op de thema’s ‘employer branding’ en duurzame inzetbaarheid. Petra is locatiemanager en aandachtsfunctionaris ergonomie voor de regio Oost-Gelderland. Zij zijn allebei betrokken bij de landelijke werkgroep ergo/fitcoach van Humankind.

'Al onze locaties hebben een eigen fitcoach. Zij zijn speciaal getraind om collega's te ondersteunen bij het omgaan met fysieke belasting. Daarnaast hebben ze een rol bij het vergroten van de bewustwording. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies en denken mee. Het werkt twee kanten op; denk met elkaar mee en spreek elkaar aan. Daarnaast komt het thema ook regelmatig terug in het werkoverleg.'

Humankind is een grote kinderopvangorganisatie met 471 locaties in het hele land. Er werken bijna 3.000 medewerkers en ruim 23.000 kinderen komen dagelijks naar één van de locaties voor dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. 

Humankind biedt kinderopvang en ontwikkeling. In hun pedagogische visie staat het optimaal laten ontwikkelen van kinderen op de eerste plaats; ‘Wij dagen kinderen uit, stimuleren hun zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het ontdekken van hun talenten.’

Bij Humankind leren we de kinderen om op zo vroeg mogelijke leeftijd zo veel mogelijk zelf te doen. Dit betekent automatisch dat medewerkers minder doen en hierdoor minder fysieke belasting ervaren.

Naast de inzet van fitcoaches kent Humankind een online platform voor medewerkers, Groei genaamd. Eén van de thema’s op dat platform is ‘Gezond aan het werk’. Medewerkers vinden hier informatie maar kunnen ook op elkaar reageren. Behalve aandacht voor de pedagogisch professionals die vooral werkzaam zijn op de groep, is er ook aandacht  voor kantoormedewerkers. Zo is er dit jaar de training ‘Blijf fit achter je computer!’ georganiseerd.

Van alle medewerkers van Humankind verwachten we dat ze zelf de regie pakken. Op basis van het motto ‘Jij telt!’ stimuleren we hen om mee te doen en mee te denken.

De manier waarop medewerkers van Humankind veilig en gezond werken, sluit aan bij de pedagogische visie van de organisatie. Het is ingebed in het arbobeleid en heeft een structurele plaats in het scholingsbeleid en het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Fitcoaches krijgen een basistraining, maar tevens de mogelijkheid tot verdieping. Hiermee blijft het een continu proces.

Sinds de invoering van de AVG wordt er bij ziekteverzuim niet meer gekeken naar de reden van verzuim, maar Petra en Kerty zijn er van overtuigd dat lichamelijke belasting vanwege het werk vrijwel nooit (meer) een reden is voor verzuim.

Petra; ‘Ik merk dat er de laatste tijd sprake is van een nieuwe visie ten aanzien van bewegen. Belasten op zich hoeft geen probleem te zijn, als je het maar op de juiste manier doet. Zorg voor afwisselende bewegingen, zoals zitten, lopen en staan, en doe het niet te lang achter elkaar. Belasting mag er zijn, het gaat erom hoe je het doet. Niet bewegen is veel slechter voor je.’   

Online instructievideo's bekijken?

Als impuls voor meer aandacht en bewustwording zijn deze instructievideo's één maand gratis te bekijken. Meld je als organisatie aan voor het interactief online programma over gezond werken in kinderopvang. Alle informatie over aanmelden en deelnemen is te vinden op de website.

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling