Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Moet de medewerker aan de kwalificatie-eis voldoen als zij al vóór 1 mei 1991 in dienst is als pedagogisch medewerker of peuterspeelzaalleidster?

Is de pedagogisch medewerker al vóór 1 mei 1991 in dienst gekomen en werkt zij nog steeds bij deze werkgever? Dan hoeft zij niet aan de kwalificatie-eis te voldoen. Er was toen namelijk nog geen kwalificatie-eis. Pas bij herintreding of een overstap naar een andere werkgever zal ze aan de kwalificatie-eis die dan geldt moeten voldoen.