Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Moet de medewerker aan de kwalificatie-eis voldoen als zij al vóór 1 mei 1991 in dienst is als pedagogisch medewerker of peuterspeelzaalleidster?

Is de pedagogisch medewerker al vóór 1 mei 1991 in dienst gekomen en werkt zij nog steeds bij deze werkgever? Dan hoeft zij niet aan de kwalificatie-eis te voldoen. Er was toen namelijk nog geen kwalificatie-eis. Pas bij herintreding of een overstap naar een andere werkgever zal ze aan de kwalificatie-eis die dan geldt moeten voldoen.