Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Moet de medewerker aan de kwalificatie-eis voldoen als zij al vóór 1 januari 2000 in dienst is als pedagogisch medewerker of peuterspeelzaalleidster?

Als de pedagogisch medewerker vóór 1 januari 2000 in dienst is gekomen, is zij gestart voordat er een kwalificatie-eis voor deze functie was. In de overgangsregeling peuterspeelzaalwerk staat het volgende:  

Voor de medewerker die geen opleidingsachtergrond heeft als bedoeld in lid 1, vraagt de werkgever conform artikel 9.8 Cao Kinderopvang een gelijkstelling aan voor de functie pedagogisch medewerker (dagopvang en bso/nso). Zie artikel 10 lid 2 van de overgangsregeling voor de criteria hiervoor.