Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificeert mijn diploma uit de Nederlandse Antillen?

Voor diploma’s uit Aruba, Sint-Maarten en Curaçao geldt voor de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker dat een diploma met een Nederlandse naam exact moet overeenkomen met een diploma in de diplomalijst van een Nederlands diploma. Hierbij is geen Internationale diplomawaardering (IDW) of verklaring van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-verklaring) nodig. 

Diploma’s vanaf 1975 uit Suriname worden gezien als een buitenlands diploma. IDW (diploma’s behaald buiten de EU) moet altijd eerst buitenlandse diploma’s waarderen.