Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificeert een diploma uit de Nederlandse Antillen?

Voor diploma’s uit Aruba, Sint-Maarten, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Suriname én Vlaanderen geldt voor de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker dat het diploma kwalificeert als het voldoet aan twee eisen:

  • Het diploma is gelijkwaardig aan een Nederlandse opleidingsachtergrond die volgens bijlage I kwalificeert 
  • Het gaat om een diploma van een Nederlandstalige opleiding 

Hierbij is geen Internationale diplomawaardering (IDW) of verklaring van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-verklaring) nodig.