Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificeert een buitenlands diploma voor de functie pedagogisch medewerker?

Om dat te weten is een diplomawaardering nodig. Daarbij wordt onderzocht of het diploma dezelfde waarde heeft als de diploma's waarmee je in Nederland als pedagogisch medewerker in de dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang (bso) kunt werken. Eén van deze organisaties voert de diplomawaardering uit: 

  • Diploma's buiten de Europese Unie - Internationale Diplomawaardering (IDW): www.idw.nl
  • Diploma's binnen de Europese Unie - Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl

Als het buitenlandse diploma volgens IDW of DUO gelijkwaardig is aan een kwalificerende opleidingsachtergrond ontvang je een gewaarmerkte brief van het IDW of een verklaring van DUO. Beide documenten gelden als bewijs dat een buitenlands diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.

De diplomawaardering is nodig omdat de opleidingsstandaarden in het buitenland anders zijn dan in Nederland. 
Dat geldt ook voor Nederlandstalige diploma’s uit België. Bij diploma’s uit de Nederlandse Antillen kan het afhangen van het jaar waarin het diploma is behaald. Stuur die diploma’s bij twijfel dus altijd even op naar caokinderopvang@fcb.nl.