Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificeer ik met een universitair diploma voor pedagogisch medewerker?

Vanaf 1 januari 2022 zijn er twee diplomagroepen aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker toegevoegd: diplomagroep A3 en A4. Hier vallen universitaire bachelors en hbo- of universitaire masters onder. Deze opleidingen kwalificeren in combinatie met aanvullende eisen.

Volg je een universitaire opleiding, maar heb je nog geen diploma? Dan kun je je waarschijnlijk ook al kwalificeren met aanvullende eisen.

Weten welke diploma’s eronder vallen en wat de aanvullende eisen inhouden? Ga naar het tijdelijk besluit: Tijdelijk besluit universitaire bachelors en hbo- of universitaire masters.