Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificeer ik met een buitenlands diploma voor de functie van pedagogisch medewerker?

Om dat te weten is een diplomawaardering nodig. Er wordt dan gekeken of het diploma dezelfde waarde heeft als de diploma's waarmee je in Nederland als pedagogisch medewerker in de dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang (bso) kunt werken.
Een van deze organisaties voert de diplomawaardering uit: 

Als het buitenlandse diploma volgens IDW of DUO gelijkwaardig is aan een kwalificerende opleidingsachtergrond ontvang je een gewaarmerkte brief van het IDW of een verklaring van DUO. Beide documenten gelden als bewijs dat een buitenlands diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.

De diplomawaardering is nodig, omdat de opleidingsstandaarden in het buitenland anders zijn dan in Nederland.