Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kunnen wij een beleidsmedewerker C inzetten als beleidsmedewerker in het kader van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK)?

Ja, dat kan. Een beleidsmedewerker C kan binnen de huidige arbeidsovereenkomst taken doen vanuit de Wet IKK. De inschaling blijft op het niveau dat is overeengekomen: dus in schaal 10. 

Als de beleidsmedewerker C een extra arbeidsovereenkomst krijgt voor de taken vanuit de Wet IKK als beleidsmedewerker B, dan kan hij of zij worden ingeschaald in schaal 9.