Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kun je met een niet-afgeronde hbo-bacheloropleiding werken als pedagogisch medewerker?

Ja, dat kan. Om te kunnen werken in de dagopvang moet je 75% van de studiepunten hebben behaald of een overgangsbewijs hebben naar het vierde studiejaar. Voor de bso is minimaal 50% van de studiepunten nodig of een overgangsbewijs naar het derde jaar.

Let op: het gaat hierbij wel om een beroepsopleiding op niveau hbo-bachelor waarvan het diploma kwalificeert voor de functie. De exacte omschrijving en voorwaarden staan in de kwalificatie-eisen Cao Kinderopvang.

In de dagopvang mag je ook werken met minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding of een toelatingsbewijs tot het derde jaar als je de hbo bachelor opleiding lerarenopleiding Pedagogiek, Pedagogiek, Pedagogisch Management Kind en Educatie of Pedagogisch management kinderopvang volgt.

Andere vraag? Raadpleeg de veelgestelde vragen.