Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kan iemand met een wo-diploma ‘Psychologie’ aan de slag als pedagogisch beleidsmedewerker/coach?

Onder diplomagroep A3 en A4 vallen verschillende diploma’s ‘Psychologie’. Elk met een specifieke specialisatie of afstudeerrichting. Heeft de medewerker een specialisatie of afstudeerrichting gevolgd? Kijk of het diploma in de lijst staat. 

Onderaan deze webpagina staat een actueel overzicht van deze lijsten. Als diploma’s aan deze lijst worden toegevoegd in een tussentijds besluit, vind je die hier ook. 

Wanneer de medewerker geen specialisatie of afstudeerrichting heeft gevolgd of haar gekozen afstudeerrichting of specialisatie niet in de lijst staat, valt ze niet onder diplomagroep A3 of A4. Ze kwalificeert niet voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach.