Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Hoe worden salarissen in kinderopvang bepaald?

Het salaris wordt vastgesteld aan de hand van de salarisschaal die bij een functie hoort. Deze schalen staan in de functiematrix van de Cao Kinderopvang.

Als je direct of met een onderbreking van maximaal een maand voorafgaand aan je indiensttreding in dezelfde functie werkzaam bent geweest bij een andere onder de werkingssfeer van deze cao vallende werkgever, dan heb je bij je nieuwe werkgever aanspraak op tenminste het salarisnummer waarin je in je vorige functie het laatst was ingeschaald.

Verder is de toekenning van de salarisnummers bij indiensttreding niet via de cao geregeld. De toekenning van het salarisnummer is onderdeel van de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen.
 
Meer weten? zie artikel 5.1 en artikel 5.2.