Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Zijn er gevolgen voor pedagogisch medewerkers die al in dienst zijn als de kwalificatie-eis verandert?

Veranderen de kwalificatie-eisen terwijl de pedagogisch medewerker in dienst is? Dit heeft geen gevolgen. Er wordt gekeken naar de kwalificatie-eis die gold op de datum van indiensttreding en de cao van dat moment. Zolang de medewerker bij dezelfde werkgever (of rechtsopvolger) werkt, gelden dus nog steeds de eisen van toen.