Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Een (kandidaat-)medewerker heeft een scholing over coaching gevolgd. Kan dit als aanvullende scholing gelden naast haar diploma?

Als de (kandidaat-)medewerker naast haar diploma een scholing pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of coaching nodig heeft om te kwalificeren, moet het gaan om een branche-erkende scholing.

De titel en aanbieder moeten exact overeenkomen met met het aanbod in de tool Branche-erkende opleidingen en trainingen Kinderopvang.