Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Zijn er  gevolgen voor pedagogisch medewerkers die al in dienst zijn als de kwalificatie-eis in de cao verandert? 

Ben je al in dienst als pedagogisch medewerker en veranderen de kwalificatie-eisen? Dit heeft geen gevolgen. Er wordt gekeken naar de kwalificatie-eis die gold op de datum van indiensttreding en de Cao van dat moment. Dat blijft zo voor de duur dat iemand bij dezelfde werkgever in dienst is.