Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Zijn certificaten voor de scholing werken met 0-jarigen geldig, die zijn behaald voor 1 oktober 2017?

De certificaten van deze zeven aanbieders zijn geldig om te werken met 0-jarigen, als die voor 1 oktober 2017 zijn behaald. Deze aanbieders hadden namelijk al een training die voldeed aan de gestelde criteria. Heb je dit certificaat behaald, hoef je dus niet opnieuw een ‘baby-scholing’ te volgen. Het gaat om deze aanbieders: 

  • Werken met baby’s - NJI   
  • Mbo - keuzedeel Werken met baby’s  
  • De babykennis modules 1,2 en 3 - PEPP  
  • De Babyspecialist® in Kinderopvang – Lindekracht   
  • Babyspecialist - Kinderopvang Academie  
  • Baby’s in de kinderopvang – Vyvoj Opleiden I Kans Kwadraat  
  • Babyclub® Excellente Beroepskracht – Jonge Kind Centrum