Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Ouderschapsverlof opnemen?

Ouderschapsverlof is verlof dat bedoeld is voor de zorg en opvoeding van een kind jonger dan acht jaar. Denk je eraan om ouderschapsverlof op te nemen? We vertellen je hoe de regeling in kinderopvang in elkaar steekt.

Wanneer vraag je ouderschapsverlof aan?

Het recht op ouderschapsverlof is vastgelegd in hoofdstuk 6 Ouderschapsverlof van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierin vind je de regels voor het opnemen van ouderschapsverlof.

  • Het ouderschapsverlof geldt voor je eigen kind, een adoptiekind, pleegkind of een stiefkind.
  • Jij en je kind moeten op hetzelfde adres wonen.
  • Je kunt voor verschillende kinderen tegelijk ouderschapsverlof aanvragen.
  • Bij een tweeling heb je recht op twee keer ouderschapsverlof.

Hoe bereken je ouderschapsverlof?

Je kunt maximaal 26 keer je aantal werkuren per week aanvragen. Stel je werkt 32 uur per week, dan bereken je je ouderschapsverlof als volgt: 26 x 32 = 832 uur ouderschapsverlof. Je mag zelf bepalen hoe je dit verlof opneemt.

Wil je meer of minder werken? Bij Handige links vind je hoe je de berekening voor je ouderschapsverlof in stappen kunt maken.

Hoe vraag je ouderschapsverlof aan?

Je moet minimaal twee maanden van tevoren het ouderschapsverlof schriftelijk aanvragen bij de werkgever. Je moet je werkgever laten weten:

  • op welke datum het verlof ingaat
  • om hoeveel uren verlof het gaat
  • om welke werkdagen het gaat
  • hoe lang de verlofperiode duurt.

Je werkgever kent het ouderschapsverlof toe, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Ouderschapsverlof is onbetaald verlof.  Over onbetaald verlof bouwt je geen pensioen en ook geen vakantiedagen op.

Kun je een deel van je ouderschapsverlof meenemen naar een nieuwe werkgever?

Heb je tijdens de periode van ouderschapsverlof ontslag genomen en ben je bij een andere werkgever gaan werken? Kijk dan in hoofdstuk 6 van de WAZO welke regels er voor jou gelden.

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!