Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkdruk

Omgaan met werkdruk in kinderopvang

Werkdruk ontstaat als de hoeveelheid werk (belasting) groter is dan het draagvermogen van de medewerker (belastbaarheid). Maar ook als een medewerker niet lekker op zijn of haar plek zit, of als iemand haar of zijn talenten niet voldoende kan inzetten. Voor jou als werkgever in kinderopvang zijn er verschillende tools beschikbaar om werkdruk te verlagen en het werkplezier van je werknemers te verhogen.

Omgaan met werkdruk in kinderopvang

Tools rondom werkdruk in kinderopvang

  • Het Werkdrukspel helpt om op een ontspannen en oplossingsgerichte manier in gesprek te gaan over werkdruk.
  • Met de drie Zelfinspecties van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meet je of je genoeg doet om werkdruk, ongewenst gedrag, zoals pesten en agressie tegen te gaan.

Cao-afspraken rondom werkdruk

Cao-partijen hebben in het cao-akkoord afspraken gemaakt om de werkdruk te verlagen en werkplezier te verhogen. Er zijn acht concrete afspraken benoemd rondom:

  • levensfasebudget
  • beschikbaarheid en bereikbaarheid
  • werktijden en pauzes
  • niet-groepsgebonden uren
  • licht huishoudelijk werk
  • locaties oproepkrachten
  • vaste banen en goede arbeidsomstandigheden
  • duurzame inzetbaarheid

Werkdruk, eigen regie en autonomie

Natuurlijk is werkdruk anders voor iemand die de personeelsplanning doet dan voor een pedagogisch medewerker op de groep. Uit onderzoek blijkt dat autonomie en meer regie over je eigen werk hier een belangrijke rol in spelen. In de download van AZW-onderzoek onderaan de pagina lees je hier meer over.

Arbocatalogus en Risicomonitor

In de Arbocatalogus staan oplossingen en aanbevelingen voor veelvoorkomende arborisico’s in kinderopvang. In het onderdeel werkdruk lees je hier meer over.

Het is wettelijk verplicht een actuele risico-inventarisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden te hebben. De Risicomonitor ondersteunt jou als werkgever bij deze verplichting. Met een risico-inventarisatie heb je alle risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden op een rij. 

Hoe gaan andere kinderopvangorganisaties om met werkdruk?

Wil je weten hoe andere kinderopvangorganisaties omgaan met werkdruk? Lees dan de interviews die we met hen hebben gehouden. Heb je zelf een goed voorbeeld? Meld dit bij ons en we houden een interview dat we hier plaatsen.

Handige links