Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Ethiektrainingen

Wat doe je als een vader onvoldoende afstand houdt in tijden van corona? Of een moeder haar kind ophaalt en naar alcohol ruikt? Elke dag kom je in kinderopvang in aanraking met ethiek. Tegen welke dilemma’s loopt jouw organisatie aan en hoe ga je ermee om? Met een (online) ethiektraining kun je lastige situaties ontrafelen, bespreekbaar maken en besluiten wat goed handelen is.

Ethiek in kinderopvang

Speciaal aanbod ethiektrainingen 

Kinderopvang is mensenwerk: ieder heeft eigen ideeën, visies, normen en waarden. Dat kunnen hele simpele dingen zijn zoals ‘eten doe je aan tafel’, ‘je kijkt elkaar aan als je tegen elkaar praat’ tot meer fundamentele kwesties als ‘kinderen sla je niet’. Veel van deze kwesties zijn onbesproken, soms zijn ze deel van je dagelijkse routine. Ethiek is een hulpmiddel om deze kwesties te doorgronden en in het team te bespreken.  

Kinderopvang werkt! heeft vijf ethiektrainingen geselecteerd. Elk aanbod heeft een eigen insteek en stijl en kent een ‘incompany’ en online variant. Nog een voordeel: een vergoeding is eventueel mogelijk als je bij één van de onderstaande aanbieders kiest voor een training.

Alvast een indruk krijgen? Bekijk het webinar ‘Zo helpt ethiek ons in coronatijd’ dat wij 4 februari 2021 hebben verzorgd. 

Nada Dijkema

Erica Westerveld

Introductietraining 

Leidinggevenden kunnen eerst een introductie volgen, voordat ze aan de eigenlijke training beginnen. Om uit te vinden waarom een ethiektraining van belang is voor hun organisatie.  

Vergoedingsregeling ethiektrainingen 

De regeling loopt tot 1 mei 2021 en kent de volgende voorwaarden en mogelijkheden:  

  • De vergoeding geldt alleen voor de trainingen op deze pagina.
  • Als jouw organisatie een training voor medewerkers afneemt bij één van de twee aanbieders, dan kun je na de training bij Kinderopvang werkt! dit formulier indienen voor een vergoeding.  
  • De vergoeding voor de introductietrainingen voor leidinggevenden bedraagt éénmalig 50% van de kosten, tot een maximumbedrag van € 4.000 inclusief btw.
  • De vergoeding voor de overige trainingen bedraagt éénmalig 70% van de kosten, tot een maximumbedrag van € 4.000 inclusief btw.
  • Alleen de trainings- en reiskosten van de trainer worden vergoed. Reis- en verblijfskosten van medewerkers, zaalhuur en catering plus verletkosten vallen niet onder de regeling.  
Ethiek in kinderopvang? - lees dit interview!

Meer weten? Neem contact met ons op!

Hélène Arons

Meer weten? Neem contact met ons op!